Preview Mode Links will not work in preview mode

Dramatikerpodden

Nov 10, 2019

Vi välkomnar Kristian Hallberg till Dramatikerpodden genom att kora honom till Sveriges mest snabbskrivna dramatiker, planera firandet av hans 100:e pjäs och diskutera vad som utgör en bra respektive dålig process. Jingeln är komponerad av Samantha Ohlanders och Staffan Jonsson.


Oct 25, 2019

Five years ago, Danish playwright Line Knutzon stopped writing plays due to the harsh conditions for playwrights. Hear Line talk about that decision, and the once in a lifetime opportunity at Betty Nansen Theater that brought her back to dramatic writing.

Jingel by Samantha Ohlanders and Staffan Jonsson.


Oct 14, 2019

Dramatikern och regissören Rasmus Lindberg i ett samtal om den återkommande triangeln tema-vilja-konflikt och arbetet med Min vän Fascisten.

Jingeln är komponerad av Samantha Ohlanders och Staffan Jonsson.


Sep 23, 2019

Ett samtal med Ebba Petrén och Gabriel Widing från scenkonstkollektivet Nyxxx om berättelsens avighet, konstnärliga utmaningar, att möjliggöra deltagande och arbetet med Fallet Exet.

Jingeln är komponerad av Samantha Ohlanders och Staffan Jonsson.


Sep 9, 2019

Hösten 2020 sätter Teater Västernorrland som första svenska teater upp Fucking Åmål och vem är bättre lämpad att dramatisera detta mästerverk till film om inte Robin N Spegel?! Ingen om ni frågar oss! I podden får ni höra mer om projektet, arbetet med referensklasser, Robins första minnen av den numera...