Preview Mode Links will not work in preview mode

Dramatikerpodden

Nov 10, 2019

Vi välkomnar Kristian Hallberg till Dramatikerpodden genom att kora honom till Sveriges mest snabbskrivna dramatiker, planera firandet av hans 100:e pjäs och diskutera vad som utgör en bra respektive dålig process. Jingeln är komponerad av Samantha Ohlanders och Staffan Jonsson.