Preview Mode Links will not work in preview mode

Dramatikerpodden

Sep 23, 2019

Ett samtal med Ebba Petrén och Gabriel Widing från scenkonstkollektivet Nyxxx om berättelsens avighet, konstnärliga utmaningar, att möjliggöra deltagande och arbetet med Fallet Exet.

Jingeln är komponerad av Samantha Ohlanders och Staffan Jonsson.


Sep 9, 2019

Hösten 2020 sätter Teater Västernorrland som första svenska teater upp Fucking Åmål och vem är bättre lämpad att dramatisera detta mästerverk till film om inte Robin N Spegel?! Ingen om ni frågar oss! I podden får ni höra mer om projektet, arbetet med referensklasser, Robins första minnen av den numera...