Preview Mode Links will not work in preview mode

Dramatikerpodden


Mar 9, 2020

Mårten, Joakim och Victor gästar podden för att prata om föreställningen Kurage och hur det är att både skriva och regissera tillsammans. Vilket ansvar har man i arbetet med dokumentärt material och vilka förtjänster och utmaningar finns det i att jobba kollektivt?

Jingeln är komponerad av Samantha Ohlanders och Staffan Jonsson.