Preview Mode Links will not work in preview mode

Dramatikerpodden


Dec 15, 2019

Oda Fiskum började skriva dramatik medan hon studerade i Kina. I podden berättar hon om hur det är att skriva runt självcensur, hur det förbjudna hela tiden förändras och hur det påverkar konsten. Vi jämför med förutsättningarna för nordiska dramatiker och reflekterar över hur man kan skapa möjligheter för ny, modig dramatik. Jingeln är komponerad av Samantha Ohlanders och Staffan Jonsson.