Preview Mode Links will not work in preview mode

Dramatikerpodden


May 17, 2019

Danska dramatikern Abelone Koppel i ett samtal om att sätta press på sig själv, skrivrutiner och ångesten över att (aldrig) skriva en ”proper play”.

Jingeln är komponerad av Samantha Ohlanders och Staffan Jonsson.